Revue : Pulmonary Circulation, 02/03/2018

Auteurs : Sook Kyung Yum, Min-Sung Kim, Yoojin Kwun, Cheong-Jun Moon, Young-Ah Youn, In Kyung Sung

DOI : 10.1177/2045894018760166